Koning

Roger Smeets Koning 2024

13 schutters streden voor de hoogste eer en regerend koning René Kramer verdedigde zijn titel met verve maar uiteindelijk was het Roger Smeets die de vogel naar beneden haalde en samen met zijn vrouw Kim het Koningspaar 2024 zal vormen! Onder luid applaus kreeg hij het Koningszilver omgehangen.

MOOISTE KONING

Toelichting
De beoordeling geschiedt in twee categorieën:

 • uniform;
 • jacquet.

Voor de koning in uniform, mag de rang niet van invloed zijn op de beoordeling. Bij de beoordeling is de uitvoering van de exercitie niet van belang en mag daarom niet in de beoordeling worden meegenomen.
N.B. De koning, die deelneemt aan de wedstrijd mooiste koningspaar, mag niet deelnemen aan de wedstrijd mooiste koning. Tijdens het OLS is extra aandacht vereist bij de beoordeling van KONINGSPAREN.
De koningin wordt tweemaal beoordeeld:

 • bij het onderdeel mooiste koningspaar;
 • bij het onderdeel mooiste koningin.

Na de beoordeling bij mooiste koningspaar blijft de koningin op het feestterrein ter plaatse tot zij ook afzonderlijk, door twee extra juryleden, als koningin is beoordeeld. Het is de juryleden niet toegestaan om het koningszilver aan te raken. Indien er een vrouwelijke koning (schutterskoningin) is, wordt hieronder verstaan: zij die haar waardigheid heeft te danken aan het feit dat zij de koningstitel heeft behaald, draagt ze het koningszilver wel tijdens de optocht, maar niet tijdens de wedstrijden op het feestterrein. Indien een vrouw de koningstitel behaalt (schutterskoningin), kan zij, mits zij een jurk draagt, wel meedingen als mooiste
koningin (zonder koningszilver), echter niet als mooiste koning.

BEOORDELINGSPUNTEN
1. KLEDING.

 • pasvorm, onderhoud en voor zover toepasselijk, de kleurencombinatie;
 • in jacquet: wit overhemd met bijpassende das en hoge hoed.

2. HOOFDDEKSEL.

 • pasvorm en onderhoud en voor zover van toepassing, de kleurcombinatie;
 • lauwertak is niet verplicht;
 • indien een lauwertak is aangebracht, moet deze zilverkleurig zijn.

3. HANDSCHOENEN

 • in de kleur wit;

 • goed passend om de pols en schoon;

 • grijze handschoenen als een grijs jacquet met grijze hoge hoed wordt gedragen.

Meer