Aanmelden als Lid

De contributie bedraagt € 5,00 per maand. Leden onder 16 jaar en aspirant-leden zijn vrij van contributie. Na acceptatie door het bestuur, wordt kandidaat-lid, aspirant-lid. Na acceptatie wordt door het bestuur beslist of, en wanneer, aspirant-lid lid kan worden van de schutterij. Van het door de vereniging gestelde uniform is een borg verschuldigd van € 50,=. Indien het lid de vereniging binnen 5 jaar verlaat wordt deze borg eigendom van de vereniging. Het aanmelden bij de schutterij kan door het formulier dat is bijgevoegd in te vullen en te sturen aan onze secretaris.


Je gegevens worden door onze schutterij met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in onze online administratie, de administratieve applicatie van Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.schutterij-geleen vind je het Privacy Statement van de schutterij. Je hebt via onze online applicatie (https://www.schutterij-geleen.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.


Secretariaat:
Jeroen Baetsen
van Itersonstraat 42
6166 XG Geleen

Download het formulier Aanmeldingsformulier 2022