Club van 50

Het Bestuur :

vlnr. Gerry Banens, Wim Poeth, Ben van Moorsel, Frits van Ballegooy

Enkele personen, die de schutterij HH. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen een warm hart toedragen, hebben in 2005 besloten een stichting in het leven te roepen met als doel de schutterij financieel te ondersteunen. De stichting draagt de naam “Stichting Vrienden Schutterij HH. Marcellinus en Petrus”, bij verkorting “Club van 50”. Zoals de naam al suggereert is de doelstelling dat de begunstigers € 50,00 per jaar bijdragen aan de stichting.

Het is de bedoeling dat het geld dat bijeen wordt gebracht, gebruikt wordt om de Schutterij te steunen bij de aanschaf van bijvoorbeeld instrumenten of uniformen en bij te staan bij de opleiding van muzikanten. Ook andere gelijksoortige initiatieven kunnen uit dit fonds betaald of ondersteund worden. Zo werden in 2006 nieuwe bas-klaroenen bekostigd en in 2007 de sabel en zilveren plaat met ketting voor de keizer.

Het bestuur Ben van Moorsel, Gerry Banens, Frits van Ballegooy, en Wim Poeth vinden het heel belangrijk dat dit stukje Geleense cultuur-historie voor ons stadsdeel bewaard blijft. Een brede steun daarvoor is dan ook noodzakelijk. Inmiddels heeft een groot aantal personen en bedrijven te kennen gegeven dit voornemen te willen ondersteunen. Wij zijn er echter nog niet, want voor een goede basis van onze doelstellingen zijn nog meer begunstigers nodig. Wilt u ook onze schutterij steunen, dan nodigen wij u uit om begunstiger te worden.

U wordt dan o.a. uitgenodigd voor een aantal schutterij-evenementen en ontvangt u een informatieboekje over de schutterij. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het secretariaat:

Gerry Banens

gerriebanens@hotmail.com

Bank: NL06 RABO 0107 9491 13


Naam:
Email:
Bericht: