Keizerpaar

Op 7 mei 2006 lukte het Frans Pluijmers voor de derde keer op rij koning te worden van de Schutterij, hierdoor wordt hij de eerste keizer van de schutterij HH. Marcellinus en Petrus sinds de oprichting in 1639.


Op 22 april 2007 om 12:00 uur, is Frans samen met zijn partner Ingrid Nieste, in een plechtige concelebratie in de parochiekerk HH. Marcellinus & Petrus te Oud Geleen tot keizerpaar geïnstalleerd.

Mooiste Keizer.

Toelichting:


De beoordeling geschiedt in twee categorieën:
- uniform;
- jacquet.

Voor een keizer in uniform, is een officiersrang niet noodzakelijk.
Een zwarte pantalon met jacquet, waarop goudborduursel is aangebracht, wordt beschouwd als uniform.
Bij de beoordeling is de uitvoering van de exercitie niet van belang en mag daarom niet in de beoordeling worden
meegenomen. N.B. De keizer, die deelneemt aan de wedstrijd mooiste keizerspaar, mag niet deelnemen aan de wedstrijd mooiste keizer.

Tijdens het O.L.S. is extra aandacht vereist bij de beoordeling van KEIZERSPAREN.
De keizerin wordt tweemaal beoordeeld:

 • bij het onderdeel mooiste keizerspaar;

 • bij het onderdeel mooiste keizerin.

Na de beoordeling bij mooiste keizerspaar blijft de keizerin op het feestterrein ter plaatse tot zij ook afzonderlijk, door twee extra juryleden, als keizerin is beoordeeld. Het is de juryleden niet toegestaan om het keizerszilver aan te raken. Indien er een vrouwelijke keizer (schutterskeizerin) is, wordt hieronder verstaan: zij die haar waardigheid heeft te danken aan het feit dat zij de keizerstitel heeft behaald, draagt ze het keizerszilver wel tijdens de optocht, maar niet tijdens de wedstrijden op het feestterrein. Indien een vrouw de keizerstitel behaalt (schutterskeizerin), kan zij, mits zij een jurk draagt, wel meedingen als mooiste keizerin (zonder keizerszilver), echter niet als mooiste keizer.

BEOORDELINGSPUNTEN
1. KLEDING

 • pasvorm, onderhoud en voor zover toepasselijk, de kleurencombinatie;
 • in jacquet: wit overhemd met bijpassende das en hoge hoed.

2. HOOFDDEKSEL

 • pasvorm en onderhoud;
 • lauwertak is niet verplicht;
 • indien een lauwertak is aangebracht, moet deze goudkleurig zijn.

3. HANDSCHOENEN

 • in de kleur wit;
 • goed passend om de pols en schoon;
 • grijze handschoenen, als een grijs jacquet met grijze hoge hoed wordt gedragen.

4. SOKKEN, SLOBKOUSEN, KOUSEN, ANKLETS, BEENKAPPEN

 • zwarte sokken;
 • bij een grijs jacquet echter effen grijze sokken;
 • anklets of beenkappen goed passend en schoon.

5. SCHOEISEL

 • zwart en goed gepoetst, geen afgetrapte hakken of breuken in het bovenleer;
 • wordt door de schutterij waarvan de koning deel uitmaakt, een andere kleur schoeisel gedragen dan is dit ook voor de keizer toegestaan;
 • dit laatste geldt niet bij jacquet.

6. KEIZERSZILVER

 • eigen keizersplaat verplicht;
 • het geheel dient goed onderhouden te zijn;
 • ter bescherming van de kleding is een kazuifel toegestaan, mits de kleur met de kleding harmonieert.

Gezien de ouderdom en het voorkomen van slijtage door het poetsen, mag het niet gepoetst zijn van het zilver, niet worden meegenomen in de beoordeling

7. ONDERSCHEIDINGEN

 • indien onderscheidingen gedragen worden, dienen deze netjes gerangschikt en bevestigd te zijn;
 • wanneer meerdere onderscheidingen worden gedragen, zijn het of allemaal originele onderscheidingen of allemaal miniaturen;
 • een onderscheiding mag nooit bedekt zijn door kleding of uitmonstering;
 • het dragen van onderscheidingen samen met wedstrijdzilver of wedstrijdmedailles is niet toegestaan.

De onderscheidingen worden gedragen:

 • bij een met één rij knopen tot aan de hals gesloten tuniek op de linkerborst tussen de 2e en 3e knoop, de meest belangrijke onderscheiding zoveel mogelijk naar het borstbeen toe;

 • bij een met twee rijen knopen tot aan de hals gesloten tuniek midden voor het lichaam, tussen de 2e en 3e knoop, de meest belangrijke onderscheidingen zoveel mogelijk naar de rechterzijde van het lichaam toe;

 • bij overige uniformen op de linkerborst.

 • bij hoge uitzondering, wanneer één of meer onderscheidingen afgedekt worden door een organieke toevoeging aan het officiële tenue, mogen deze i.p.v. op de linkerborst, RECHTS gedragen worden.

De volgorde van belangrijkheid van de onderscheidingen:

 • de door of namens de Kroon verleende eretekens,
 • de door of namens de Heilige Stoel verleende onderscheidingen,
 • de op het schutters- en gildewezen betrekking hebbende en door de Oud-Limburgse Schuttersfederatie als zodanig erkende onderscheidingen. Hierbij geldt het ereteken van De Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus als de meest belangrijke onderscheiding.

8. HOUDING MET OPGESTOKEN SABEL
Op de plaats en in de houding:

 • een sabel dient voorzien te zijn van een dragon, zie hoofdstuk 7.1;
 • de sabel dient goed verzorgd en onderhouden te zijn;
 • wordt een degen gedragen dan wordt deze niet vastgehouden.
 • de houding is als ongewapend (de armen gestrekt langs het lichaam, de handen nagenoeg plat met aaneengesloten vingers terzijde tegen de benen);

9. SJERP
Deze is niet verplicht. Indien gedragen, dan in een breedte van 100 millimeter, gedragen over de rechter schouder naar de linkerheup,

 • Nederlandse driekleur: rood boven;
 • Belgische driekleur: zwart boven;
 • indien een uniform wordt gedragen, de sjerp over het uniform;
 • in jacquet wordt de sjerp over het vest en onder het jacquet gedragen.

10. ALGEMENE INDRUK
De algehele presentatie moet waardig zijn (O.a. geen zichtbare tatoeages).

MOOISTE KEIZERIN

Toelichting
De beoordeling geschiedt in één categorie. Kleding aangepast aan de weersomstandigheden, bijvoorbeeld stola, halsbont of schouderbedekking is toegestaan. Het gebruik van een paraplu is uitsluitend toegestaan tijdens de optocht. Een keizerin draagt geen wedstrijdmedailles. Tijdens het O.L.S. is extra aandacht vereist bij de beoordeling van KEIZERSPAREN.


De keizerin wordt tweemaal beoordeeld:

 • bij het onderdeel mooiste keizerspaar;
 • bij het onderdeel mooiste keizerin.

Na de beoordeling bij mooiste keizerspaar blijft de keizerin op het feestterrein ter plaatse tot zij ook afzonderlijk, door twee extra juryleden, als keizerin is beoordeeld. Indien er een vrouwelijke keizer (schutterskeizerin) is, wordt hieronder verstaan: zij die haar waardigheid heeft te danken aan het feit dat zij de keizerstitel heeft behaald, draagt ze het keizerszilver wel tijdens de optocht, maar niet tijdens de wedstrijden op het feestterrein.
Indien een vrouw de keizerstitel behaalt (schutterskeizerin), kan zij, mits zij een jurk draagt, wel meedingen als mooiste keizerin (zonder keizerszilver), echter niet als mooiste keizer.

BEOORDELINGSPUNTEN
1. KLEDING

 • pasvorm en onderhoud;
 • midi en mini zijn niet toegestaan;

2. KAPSEL EN HOOFDBEDEKKING

 • het kapsel dient uitstekend verzorgd te zijn;
 • een diadeem of kroontje is niet verplicht; indien een diadeem of kroontje wordt gedragen, dan moet het goudkleurig zijn;
 • het dragen van een hoed als hoofddeksel is niet toegestaan.

3. HANDSCHOENEN
Handschoenen zijn niet verplicht. Indien gedragen dan:

 • bij lange mouwen, korte handschoenen;
 • bij korte mouwen, lange handschoenen;

Het zichtbaar dragen van felgekleurde nagellak is niet toegestaan.

4. SJERP
Deze is niet verplicht. Indien gedragen, dan in een breedte van 100 millimeter, gedragen over de rechterschouder naar de linkerheup.

 • Nederlandse driekleur: rood boven;
 • Belgische driekleur zwart boven;

Indien een stola, halsbont of schouderbedekking wordt gedragen, draagt men de sjerp eronder.

5. BLOEMEN

 • alleen levende bloemen zijn toegestaan;
 • ze worden gedragen in de rechterhand en over de linkerarm, in de richting van de keizer;
 • een z.g. Biedermeier-bouquet wordt gedragen in de rechterhand.

6. SCHOEISEL EN KOUSEN

 • aangepast aan de kleding, goed verzorgd en onderhouden;
 • geen pantoffels, sandalen, klompschoenen e.d.

7. ALGEMENE INDRUK
De algehele presentatie moet waardig zijn (O.a. geen zichtbare tatoeages).

MOOISTE KEIZERSPAAR

Toelichting
De beoordeling geschiedt in twee categorieën:

 • uniform;
 • jacquet.
 • als uitgangspunt gelden de normen voor mooiste keizer en mooiste keizerin;
 • de keizerin loopt rechts van de keizer, zodat zij geen hinder heeft van een eventueel gedragen sabel of degen;
 • ook bij deelname aan de wedstrijden op het feestterrein blijft zij rechts van de keizer;
 • als aan het keizerspaar gevolg is toegevoegd, (hofdames, pages of dergelijke) mogen zij niet aan deze wedstrijd deelnemen.

Het keizerspaar dient dus zonder gevolg uit te treden.

N.B. De keizer, die deelneemt aan de wedstrijd mooiste keizerspaar, mag niet deelnemen aan de wedstrijd mooiste keizer. Tijdens het O.L.S. is extra aandacht vereist bij de beoordeling van KEIZERSPAREN.

De keizerin wordt tweemaal beoordeeld:

 • bij het onderdeel mooiste keizerspaar;
 • bij het onderdeel mooiste keizerin.

Na de beoordeling bij mooiste keizerspaar blijft de keizerin op het feestterrein ter plaatse tot zij ook afzonderlijk, door twee extra juryleden, als keizerin is beoordeeld. Het is de juryleden niet toegestaan om het keizerszilver aan te raken. Indien er een vrouwelijke keizer (schutterskeizerin) is, wordt hieronder verstaan: zij die haar waardigheid heeft te danken aan het feit dat zij de keizerstitel heeft behaald, draagt ze het keizerszilver wel tijdens de optocht, maar niet tijdens de wedstrijden op het feestterrein. Indien een vrouw de keizerstitel behaalt (schutterskeizerin), kan zij, mits zij een jurk draagt, wel meedingen als mooiste keizerin zonder keizerszilver), echter niet als mooiste keizer.

BEOORDELINGSPUNTEN
Als paar, naast die van keizer en keizerin afzonderlijk

1. KLEDING
De kleurencombinatie van de kleding van keizer en keizerin moet een harmonisch geheel vormen.

2. ALGEMENE INDRUK
De algehele presentatie moet waardig zijn (O.a. geen zichtbare tatoeages).

© 2007 OLS NORMENCOMMISSIE