Privacy Beleid

Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen.


Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


Van wie verwerkt Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen persoonsgegevens?

Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

· Jeugdleden, leden en ereleden van de Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen.

· Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de schutterij of ooit een lidmaatschap hebben gehad.

· Mensen die aan een bedrijf (sponsoring) of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Denk hierbij aan de “Club van 50”


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen verwerken persoonsgegevens online, in de administratieve applicatie van de schutterij. Dit kunnen dus zowel het secretariaat, penningmeester en de schietcommissie zijn. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd. Zo zal in geval van een jeugdlid de schutterij zorg moeten dragen voor de juiste registratie in de leden login van de schutterij.


Waarvoor verwerkt Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de Schutterij of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je federatiebewijs enz.

Als je eenmaal lid of relatie van de Schutterij bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over het lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotieactiviteiten. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, schietresultaten en statistische analyses enzovoorts.


Verwerkt de Schutterij ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt.

De schutterij controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer.


Hoe gaat de schutterij met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.


Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in de leden login, met je eigen account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met de schutterij, terug vinden en bewerken.

Daarnaast kunnen de beheerders van de website, het secretariaat, zoals op de website benoemd je gegevens inzien. Verder kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen OLS-federatie en het bondsbestuur kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.


Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de schutterij.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. dan kan de ledenadministratie je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. De schutterij kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.


Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de schutterij met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de schutterij van mij verwerkt?

Door in te loggen op de leden login met je eigen account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met de schutterij, terug vinden en bewerken.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de schutterij kun je terecht bij het dagelijks bestuur van de schutterij.


Wijzigingen privacy beleid:

Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van de schutterij online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via: