Besluit t.a.v Schieten voor Schutterijen.

Vorige week woensdag 6 mei 2020 zaten vele mensen aandachtig te luisteren naar de persconferentie van Mark Rutte, waarin de maatregelen bekend werden gemaakt voor een versoepeling in de Lock-Down en een doorkijk te geven naar de komende tijd toe. Euforie overheerste en daaraan gekoppeld rezen er ook talloze vragen, die niet meteen beantwoord konden worden. In de loop van donderdag kwam  daarover het perscommuniqué, waarin de KNSA aangaf dat per 11 mei de schietsportverenigingen met buitenbanen weer open mochten en dit zou ook gelden voor schutterijen. De euforie bij menige schutter steeg naar een hoogtepunt, echter bracht dit communiqué ook weer vele vragen met zich mee, want bijvoorbeeld was de vraag hoe de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast binnen onze schietmogelijkheden. Deze vragen zijn vanuit de Vereniging van OLS-Buksmeesters besproken met de KNSA en de Veiligheidsregio Noord- en Zuid-Limburg en hebben geleidt tot het volgende advies:

  • Binnen de voorgestelde versoepelingen, is er géén mogelijkheid om de schietactiviteiten van de Nederlands-Limburgse schutterijen te hervatten. 
  • In België geldt op dit moment nog een verbod voor alle schuttersactiviteiten;
  • Zolang de 1,5 meter regel binnen Nederland  van kracht blijft kunnen er geen schietactiviteiten binnen de schutterijen plaats vinden;
  • Rondom het vervangen van de 1,5 meter-maatregel door bijvoorbeeld handschoenen en mondmaskers, wordt dit niet als afdoende beschouwd om het schieten toch mogelijk te maken en is dit géén oplossing’;

Wij begrijpen dat deze adviseringen zullen leiden tot teleurstellingen en ook weer vele vragen met zich meebrengt. Vanuit de Vereniging van OLS-Buksmeesters en de Oud Limburgse Schuttersfederatie zijn wij continue in gesprek (KNSA) en volgen de maatregelen, opgelegd vanuit de RIVM om dit verder te bespreken, echter willen wij u dringend verzoeken om u te houden aan onze adviezen, zodat we onze schutterssport weer op een zo kort mogelijke termijn kunnen hervatten. Berichtgevingen verlopen via het communicatiekanaal van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

Wij begrijpen dat deze informatie niet de informatie is, die u zou willen ontvangen, wij willen jullie dringend adviseren om u te houden aan deze adviezen te houden. In de Nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zal dit artikel ook gedeeld worden en in deze nieuwsbrief, die u spoedig zult ontvangen, zal in het teken staan van de Corona-perikelen in onze schutters- en gildewereld.

Deze mail is verstuurd aan alle leden van de Vereniging van OLS-Buksmeesters, bonds- en verenigingssecretariaten en de federatiebestuursleden.


Wij feliciteren onze Beschermheer
In Stein zijn tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april vijf inwoners koninklijk onderscheiden. Onder hen onze beschermheer
Wim Poeth (74) uit Stein 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

zijn activiteiten laten zich niet samenvatten in één A4’tje. Hij is geridderd voor zijn bestuursfuncties bij fanfare Juliana in Munstergeleen, buurtvereniging Norbertijnenstraat in Geleen, basisschool Kerensheide, de Nierstichting, het Diocesaan Sportfonds, schutterij Marcellinus & Petrus (Geleen), Raad van Toezicht Da Capo College, Vivantes, fanfare Les Amis in Stein, Probusclub Westelijke Mijnstreek en de stichtingen Restauratie Sint Martinuskerk Stein, Erfgoed Stein, SLOS, Bejaardenzorg Stein, Pater Carolus Houben, LGGI, Bondsschuttersfeesten Sint Joseph en Wijkcentrum Sint Joseph.


Bron: Limburger.nl


De felicitaties zijn door onze voorzitter Henri Janssen telefonisch overgebracht.


 


Sjötdown

Beste schuttersvrienden,

Inmiddels is er meer duidelijk geworden over het schuttersseizoen 2020 en ook over de geplande schuttersfeesten.


De Bond St. Gerardus  heeft in overleg met de vier organiserende verenigingen besloten dat alle vier de feesten, (dus ook die van 23 augustus en 6 september) worden doorgezet naar volgend jaar, 2021.


Definitieve data moeten nog gepland worden maar zullen in de loop van de komende maanden bekend worden.


Via de media is al volop berichtgeving geweest over het OLS te Meijel en het ZLF te Schimmert; ook deze feesten zijn verplaats naar 2021.


Wat betreft onze eigen schutterij; het Koningsschieten was reeds afgelast, het huidig Koningspaar zal sowieso tot 02 mei 2021 in functie blijven.

Lokale activiteiten zijn er ook voorlopig niet, het zal van de overheidsmaatregelen afhangen of er überhaupt deze zomer nog geüniformeerd kan worden uitgetreden bij de één of andere gelegenheid.


Voorlopig geldt dit ook nog voor de korpsrepetities en schietoefeningen.

Wanneer deze weer mogen worden opgepakt en in  welke vorm is vooralsnog afwachten.


We mogen dus concluderen dat het schuttersseizoen 2020 al is afgelopen voordat het eigenlijk begonnen is.


Maar laat ons duidelijk zijn, het belangrijkste is onze gezondheid en dat van ieders naasten.

Als schutterij hopen we dat we iedereen na de crisis weer in goede gezondheid mogen begroeten en dat we met goede moed en veel vertrouwen op kunnen gaan naar schuttersjaar 2021!


Namens het bestuur;


J.Baetsen

secretaris


Rode Leeuw

Afgelopen zaterdag hebben wij bericht ontvangen van de Kanselier / Zegelbewaarder / Grootmeester der Edele Eed – Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus met de mededeling dat de heer P.J. Wouters op voordracht van het Kapittel wordt opgenomen als Schutbroeder in voornoemde orde. De investituur zal plaatsvinden op zondag 26 januari 2020 om 15.00 uurin de parochiekerk van de St. Medardus Kerk te Wessem.

 

Voorzitter Henri Janssen feliciteert Jos Wouters