Bondschuttersfeest Puth

Truuk van ein zonnig bondsfëës in Puth! De volgende pries numme veer mit nao Gelaen!!!

- Fantasie uniform 1ste prijs

- Schieten A-zestal 1ste prijs

- Jeugdschieten 1ste prijs Fince Raven

3de prijs Koen Janssen

- Marketensters 2de prijs

- Muziekkorps 1ste prijs

- Vaandeldrager ereprijs 

 
 

 
 

 

 

     

Nieuwe burger en kinderkoning

Nuuje burgerkeuning Gerard de Bruijn en kènjerkeuning Fince Raven 2022!!! Van harte gefeliciteerd!!!

 

 


Burger en Kinderkoningschieten 2022

 

Overlijden erelid Ton Alers
 

De schutterij HH. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen heeft de droeve plicht het overlijden te melden van ons erelid Ton Alers.

Ton is in 1994 erelid geworden voor zijn vele verdiensten bij de schutterij, onder andere bij verschillende Bondsfeesten.

In 2007 heeft Ton in de commissie gezeten voor onze Keizersinstallatie.
De plaquette en de jaarlijkse plaatjes voor de Zef Heijnen beker werden ook ieder jaar geschonken door Ton.

Tot een paar jaar geleden regelde Ton altijd onze traditionele schuttersmis op de eerste zondag van mei.

Tijdens onze evenementen was Ton altijd trouw aanwezig.

De uitvaartmis voor ons erelid Ton Alers is zaterdag 28 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van Oud Geleen. waarna de crematie in stilte plaatsvindt. Er is geen uitvaart met schutterseer.

 

Een traan en een lach
Zaterdag 21 mei was voor de schutterij een dag met een traan en een lach Eerst De afscheidsdienst van ons zeer gewaardeerd lid Niek Baetsen. En vervolgens een serenade brengen bij het huwelijk van Linda en Thom ons kersverse koningspaar. 
 

 


Overlijden Niek Baetsen

De schutterij HH. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen heeft met verslagenheid kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid


   Niek Baetsen


Niek was lid van de schutterij sinds 2003 als basklaroen-blazer en schutter. Met hem verliest de schutterij een zeer trouw en toegewijd lid.


Wij wensen Phil, Jeroen, Eva  en de  familie heel veel sterkte in deze zware tijd.


Moge hij rusten in vrede.


Namens Beschermheer, Bestuur, Ereleden en leden

Schutterij HH. Marcellinus en Petrus, Oud-Geleen.


De afscheidsdienst met beperkte schutterseer wordt gehouden op zaterdag 21 mei om 11.00 uur in het Hubertushuis ‘De Boew’, gelegen aan de Jan Willenstraat 1 te Oud-Geleen. 

De crematie volgt later die dag in stilte.

 

 


Koning 2022 Thom van Kan

Zondag 01mei was eindelijk weer de dag van het Koningsvogelschieten! Na drie jaar mochten we weer door de straten trekken, het oude koningspaar afhalen en op de vogel schieten.


In de morgenuren werd traditiegetrouw de H. Mis bezocht en daarna het kerkhof om de overleden leden te herdenken..


Op een drukbezochte schuttersweide begon ‘s middags de officiële opening met diverse plichtplegingen; nieuwe ereleden Miep Raven en Wolfgang Stenzel, jubilarissen René en Sven, overdracht commando aan Remy en er werd een zeer speciale oude sabel aangeboden aan de schutterij door de gebroeders Frans en Jos Vroemen, beide erelid van onze schutterij!


Als laatste vond er een zeer speciale ceremonie plaats: Burgemeester Verheijen en Pastoor Kanke werden geïnstalleerd als Erecommandant en Erekolonel van onze schutterij, als opvolgers van resp. Sjraar Cox en Harry Quaedvlieg.


Laatstgenoemden waren ook aanwezig en werden hartelijk bedankt voor het perfect uitdragen van hun functie de afgelopen jaren!


Na nog enkele mooie woorden van Burgemeester en Pastoor kon de strijd om de koningstitel beginnen!


Petra Raven had een prachtige vogel geschilderd en zeven schutters gingen uiteindelijk voor de hoogste eer.


Na een behoorlijk aantal schoten was het geweerdrager Thom van Kan die rond de klok van 19.00 uur het beslissende schot loste en de vogel liet vallen. Samen met zijn aanstaande echtgenote Linda ter Beke zal hij het koningspaar van onze schutterij in 2022 vormen en kunnen genieten van een aantal mooie evenementen zoals het OLS in Meijel en Bondsschuttersfeesten in de regio.

 
Van harte gefeliciteerd!!
 

 


Koningschieten 1 mei 2022

Koningsvogelschieten in Oud-Geleen!


Eindelijk na drie jaar is het zover; de schutterij zal weer in vol ornaat door de straten trekken!

Zondag 01 mei zal als vanouds het jaarlijks Koningsvogelschieten van schutterij HH. Marcellinus en Petrus plaatsvinden op de schuttersweide te Daniken.

Regerend koning Jos Wouters zal met zijn dochter en koningin Cristel voor het laatst zijn opwachting maken maar tevens alles eraan doen om zijn koningstitel met nog een jaar te verlengen!

Ongetwijfeld zullen er meerdere schutters zijn die er óók op gebrand zijn om het  koningszilver een jaar te mogen dragen tijdens de diverse schuttersfeesten en evenementen waaraan de schutterij deelneemt zoals de diverse Bondsschuttersfeesten en het OLS in Meijel.

Spanning is dus gegarandeerd !


Nieuwe Erecommandant en Erekolonel!

Voorafgaand aan het schieten zullen er een aantal ceremonies plaatsvinden; overdracht commando aan de nieuwe commandant Remy Nieste, de installatie van de nieuwe ereleden Miep Raven-Ariaans en Wolfgang Stenzel  en de huldiging van de zilveren jubilarissen René Kramer en Sven van de Wall.

Een niet alledaags gebeuren is de installatie van onze nieuwe Erecommandant: Burgemeester Hans Verheijen en onze nieuwe Erekolonel: Pastoor Rainer Kanke.

Wij zijn er als schutterij bijzonder trots op dat de nieuwe Burgemeester evenals de nieuwe Pastoor toegezegd hebben deze functie te aanvaarden en zo een oeroude traditie binnen onze schutterij in stand te houden!  Hun voorgangers Sjraar Cox en Harry Quaedvlieg zullen  beiden aanwezig zijn om de overdracht officieel te maken.


Aanvang 16.00 uur op de schietweide te Daniken, nabij station Geleen-Oost.

Goed verzorgd drink- en eetbuffet aanwezig........