Koningsvogelschieten schutterij HH. Marcellinus en Petrus

Zondag 07 mei  was weer de hoge dag van het Koningsvogelschieten van onze schutterij. Dit jaar was het extra speciaal daar er een nieuwe Generaal werd geïnstalleerd in de persoon van Henri Janssen.

De dag begon met een drukbezochte schuttersmis in de kerk van Oud-Geleen, voorgegaan door onze Erekolonel Pastoor Rainer Kanke. Bij het begin van deze mis vond er een indrukwekkende ceremonie plaats waarbij de nieuwe Generaal Henri Janssen d.m.v. een eedaflegging officieel geïnstalleerd werd als opvolger van Ger Raven. Het klaroenkorps verzorgde met twee mooie stukken de muziek.

Na de mis werd er op het kerkhof een boeket gelegd ter herdenking van de overleden leden en klonk er het signaal “taptoe” door één van de klaroenblazers. 

Na de groepsfoto werd er weer afgemarcheerd naar het Hubertushuis en was er een koffietafel voor leden, ereleden, hun partners en genodigden.

In de middaguren werd koers gezet richting het oude koningspaar Thom en Linda waar er nog één keer een goed glas (fles) bier op hun succesvolle koningsjaar gedronken werd.

Aangekomen op de schuttersweide was er de ceremoniële opening door o.a. Burgemeester en Erecommandant Hans Verheijen. Voorzitter en kersvers Generaal Henri Janssen sprak ook een openingswoord tot de aanwezigen en mocht als nieuw erelid installeren mevr. Gerrie Banens , die al jarenlang het secretariaat voert van onze Club van 50 en de secretaris ondersteunde tijdens de twee georganiseerde Bondsfeesten in 2014 en 2019.

Verder was er nog aandacht voor de interne bevorderingen en de schietprestaties tijdens het Beide Limburgen kampioenschap  en de eigen Zef Heijnenbeker.

En toen kon de echte strijd beginnen!  Zeven schutters streden voor de hoogste eer en regerend koning Thom van Kan verdedigde zijn titel met verve maar uiteindelijk was het de net bevorderde officier René Kramer die na een kleine 170 schoten de vogel naar beneden haalde en samen met zijn vrouw Henriëtte het Koningspaar 2023 zal vormen! Onder luid applaus kreeg hij het Koningszilver omgehangen door onze beschermheer Wim Poeth en de Erecommandant Hans Verheijen.

Het nieuwe koningspaar zal zich voor het eerst tonen op zaterdag 20 mei a.s. tijdens een rondgang door Oud-Geleen en aansluitend om 20.00 uur een receptie in het Hubertushuis.

 

 
Film opname van deze dag

Paaseierenverkoop 2023
 

De schutterij HH. Marcellinus en Petrus is ten behoeve van de clubkas bezig met de verkoop van paaseieren.

Deze (geverfde en hardgekookte) eieren zijn per 10 stuks te bestellen bij de leden van de schutterij voor de schappelijke prijs van € 4,00!

Dus…bestel uw paaseieren bij de leden van de schutterij of via Bestellen (vermeld het aantal doosjes en adres gegevens)

Bestellen is mogelijk t/m 19 maart 2023

De bestelde eieren worden vanaf 29 maart bij u afgeleverd door de leden van de schutterij.


Alvast dank namens bestuur en leden!


Orde van de Rode Leeuw

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat onze Tamboermaitre

Marc Peil  zal worden opgenomen als schutbroeder in de " Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus" 


Dit voor zijn jarenlange trouwe lidmaatschap en vele verdiensten voor onze vereniging.

De inauguratie zal plaatsvinden in Posterholt op zondag 22 januari 2023.

(voor afvaardiging en genodigden).


Marc van harte gefeliciteerd namens bestuur en leden.