In memoriam: Henri Janssen

Op zaterdag 25 mei heeft Schutterij HH. Marcellinus en Petrus het verschrikkelijke bericht gekregen dat voorzitter en generaal Henri Janssen volledig onverwacht is overleden.

Henri was lid sinds 2008 en was voorzitter van de schutterij vanaf maart 2011. In 2009 en 2016 vormde hij samen met zijn echtgenote Tine het trotse koningspaar.

Met veel inzet en trots leidde Henri de schutterij op zijn eigen manier; als voormalig personeelschef bij NATO had hij veel ervaring in hoe om te gaan met mensen van allerlei pluimage, een belletje hier, complimentje daar maar ook af en toe de iets dwingendere toon…..maar altijd op een positieve manier en met respect, zo stond hij als voorzitter in de

schutterij.

Respect dwong Henri af en straalde hij uit, zijn statige voorkomen en spreken zorgde ervoor dat hij een geweldig uithangbord was voor onze vereniging.

Het financiëel gezond houden van de vereniging was  een speerpunt van hem en met zijn contacten en netwerk sleepte hij er op dat gebied heel wat uit waar we nu en in lengte van jaren de vruchten van kunnen plukken

De schutterij groeide en bloeide onder zijn leiding, op alle fronten werden successen geboekt, de laatste jaren begon de ledenaanwas weer te komen en nu staat er een mooie groep waar hij terecht heel trots op was.

Doordat ook de schietresultaten een vlucht namen droomde hij stiekem al groot: het OLS organiseren, dat zou hij toch nog wel eens willen, “dan hub veer ein oetdaging !” zouden zijn woorden zijn geweest….hem kennende had hij zich ook hier voor 100 procent in vastgebeten.

Toen ruim een jaar geleden de functie van generaal vacant kwam was hij zeer vereerd en trots dat het hem gegund werd  deze te mogen invullen. Op zondag 7 mei 2023 werd hij in een indrukwekkende ceremonie in de  Marcellinus en Petruskerk geïnstalleerd als generaal van de Oud-Geleense schutterij

Als oud-militair was hij gek op mooie uniformen en het generaalskostuum zat hem werkelijk als gegoten, wat resulteerde in  meerdere ereprijzen tijdens de schuttersfeesten.

Dat nu, slechts één jaar later het generaalskostuum van Henri definitief in de kast zal blijven hangen is iets wat niemand kan bevatten. Het bericht van zijn overlijden kwam als een donderslag bij heldere hemel. Niet alleen bij de schutterij maar in de hele Oud-Geleense gemeenschap is de verslagenheid groot en is het gemis nu al sterk voelbaar.

Henri, de schutterij HH. Marcellinus en Petrus is er trots op jou als voorzitter te hebben gehad, jij hebt de vereniging mede gemaakt zoals die nu is.  Zonder jou moeten we nu verder, in jouw geest zullen we de vereniging in de toekomst leiden en zullen we voortborduren op datgene wat jij hebt neergezet.

Dank, ontzettend veel dank voor alles wat je voor de schutterij hebt gedaan is wat ons nu rest. Dat je moge rusten in vrede. 


We wensen Tine, kinderen en familie heel veel sterkte in de komende tijd.

Bestuur, Beschermheer en alle (ere)leden schutterij HH Marcellinus en Petrus Oud-Geleen 

 


Burger en kinderkoning 2024
 
Ondanks de raege óngerbraeking waor 't weer ein gesjlaag Burger en kinderkoningschieten
Fince Raven ózze kènjerkeuning en Maud Maassen is ózze burgerkeuningin. Beide van harte gefeliciteerd en alvas ein geweldig sezoen gewunsjt bie ós sjötterie!

 


Koning 2024
Onze kersverse koning 2024 Roger Smeets en zijn koningin Kim Smeets-Rozenhart
 


In memoriam:
 Jos Vroemen


Diep bedroefd heeft schutterij HH. Marcellinus en Petrus kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd erelid Jos Vroemen.


Ondanks dat Jos een  harmonie- en fanfareman pur sang was klopte zijn hart ook voor de schutterswereld en in het bijzonder voor de Oud-Geleense schutterij.


Vele door onze schutterij georganiseerde Bondsschuttersfeesten zijn succesvol verlopen mede door de nimmer aflatende inzet van Jos die met het beschikbaar stellen van weilanden, materieel en zijn grote kennis van onschatbare waarde is geweest.


In 2004 werd Jos dan ook  benoemd tot erelid van onze vereniging, waar hij bijzonder trots op was. Het wel en wee van de schutterij ging hem na aan het hart en hij was nooit te beroerd zijn mening en adviezen te geven. Op zíjn bekende, directe manier maar altijd met de beste bedoelingen en het beste voor hebbende met zijn schutterij.


Ook zijn kinderen en kleinkinderen zijn als geüniformeerd lid  verbonden geweest aan de schutterij.


Het bericht dat Jos ernstig ziek was en hij ook niet meer beter zou worden zorgde voor grote verslagenheid binnen de Oud-Geleense  gemeenschap maar zéker ook binnen de schutterij.


Dat Jos er zó snel niet meer zou zijn had geen mens verwacht... het doet aanvoelen  als een koude, heftige winterstorm die een sterke boom heeft geveld, verdwenen uit het landschap, uit de glooiende velden rond Oud-Geleen maar nooit en te nimmer  uit onze herinneringen..


Jos, bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan, we zullen je missen.

Dat je nu moge rusten in vrede.


Wij wensen Annemie, kinderen, kleinkinderen en de familie heel veel sterkte


Namens Beschermheer, bestuur en (ere)leden schutterij HH. Marcellinus en Petrus.


Erekruisschieten te Limbricht

Zaterdag 09 september stond het individueel erekruisschieten van onze Bond St. Gerardus  op het programma, de laatste wedstrijd van het seizoen en de grote vraag was of de geweldige vorm van dit seizoen ook nu nog één keer zou leiden tot successen. Het antwoord hierop werd gegeven rond  de klok van 19:00 uur op een tropisch warme schuttersweide in Limbricht.

Nog nooit in de geschiedenis van onze vereniging is het persoonlijk bondskampioenschap in de A én de B klasse door twee van onze schutters behaald  maar vandaag was het dan zo ver.

Met maar liefst acht schutters werd er na 30 schoten op de kleine bölkes begonnen op de stokjes, al met al een teken dat er goed geschoten is geworden onder zeer lastige omstandigheden met de felle zon achterop de schiethark als voornaamste tegenstander. Marc Peil behaalde hierbij al een mooie derde plaats in de C klasse en zo hadden we het eerste erekruis binnen, op dat moment nog niet wetende wat er nog zou volgen…

Na een lange strijd op stokjes van 4,5 mm. doorsnee was het om te beginnen Ruben Salden die in de Bklasse de derde plaats behaalde, een fantastische prestatie van deze nog jonge schutter.

En daarna enkele ronden later Thom van Kan die met 80 schoten de beste bleek in de B klasse!  Thom, één van de 6 schutters die het ZLF in Schimmert op onze naam wist te zetten leverde een geweldige prestatie waar hij natuurlijk dolblij mee was en uitgebreid mee gefeliciteerd werd.

Als klapstuk was het Inge Peil, de vaste 2e schutter in ons A zestal, die met in totaal 89 schoten (waarvan 59 op de stokjes!)  het kampioenschap in de hoogste klasse (A) wist binnen te slepen, een werkelijk fantastische prestatie!

Grote trots en ook wel enige emotie bij Inge, Thom, Ruben, Marc, de buksmeester, schietcommissie, schutters en alles wat bij onze schutterij  betrokken is tijdens de prijsuitreiking door het bondsbestuur want daar is het moment dat alles samenvalt en het grote succes aan onze zijde is, Bravo!