2 mei 2021

Schuttersmis 2021

Afgelopen zondag 2 mei zou traditioneel weer het Koningsvogelschieten hebben plaatsgevonden van onze schutterij. Door de welbekende reden is het helaas voor het tweede achtereenvolgende jaar niet mogelijk om dit door te laten gaan.

Jos Wouters en zijn dochter Cristel blijven dan ook dit jaar nog het koningspaar van de Schutterij HH. Marcellinus en Petrus.

Om de traditie levend te houden werd er met een delegatie van 5 personen ( Koningspaar, Keizer, Vaandrig en Voorzitter) de jaarlijkse Schutters-mis bezocht in de parochiekerk van Oud-Geleen.

Na een sobere maar mooie dienst werd er samen met Pastoor Quadvlieg (Erekolonel) het kerkhof bezocht en na enkele gebeden werd er door Koningin Cristel een bloemstuk gelegd bij het calvariekruis ter nagedachte aan de overleden leden van onze schutterij. In het bijzonder ter nagedachte aan ons in november j.l. overleden lid Jos Franssen.

Hierna klonk het signaal “Taptoe” en werd er een minuut stilte in acht genomen.

Zo werd op een sobere, kleine manier toch de traditie in ere gehouden en hopen we allen op betere tijden!

Schuttersmis Schutterij HH. Marcellinus & Petrus Geleen 2 mei 2021Zet deze maar vast in je agenda!

Zondag 1 augustus 2021 Schietweide Daniken, vanaf 15:00 uur

Onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels.