Orde van de Rode Leeuw

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat onze Tamboermaitre

Marc Peil  zal worden opgenomen als schutbroeder in de " Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus" 


Dit voor zijn jarenlange trouwe lidmaatschap en vele verdiensten voor onze vereniging.

De inauguratie zal plaatsvinden in Posterholt op zondag 22 januari 2023.

(voor afvaardiging en genodigden).


Marc van harte gefeliciteerd namens bestuur en leden.

 

Bondschuttersfeest Puth

Truuk van ein zonnig bondsfëës in Puth! De volgende pries numme veer mit nao Gelaen!!!

- Fantasie uniform 1ste prijs

- Schieten A-zestal 1ste prijs

- Jeugdschieten 1ste prijs Fince Raven

3de prijs Koen Janssen

- Marketensters 2de prijs

- Muziekkorps 1ste prijs

- Vaandeldrager ereprijs 

 
 

 
 

 

 

     

Koning 2022 Thom van Kan

Zondag 01mei was eindelijk weer de dag van het Koningsvogelschieten! Na drie jaar mochten we weer door de straten trekken, het oude koningspaar afhalen en op de vogel schieten.


In de morgenuren werd traditiegetrouw de H. Mis bezocht en daarna het kerkhof om de overleden leden te herdenken..


Op een drukbezochte schuttersweide begon ‘s middags de officiële opening met diverse plichtplegingen; nieuwe ereleden Miep Raven en Wolfgang Stenzel, jubilarissen René en Sven, overdracht commando aan Remy en er werd een zeer speciale oude sabel aangeboden aan de schutterij door de gebroeders Frans en Jos Vroemen, beide erelid van onze schutterij!


Als laatste vond er een zeer speciale ceremonie plaats: Burgemeester Verheijen en Pastoor Kanke werden geïnstalleerd als Erecommandant en Erekolonel van onze schutterij, als opvolgers van resp. Sjraar Cox en Harry Quaedvlieg.


Laatstgenoemden waren ook aanwezig en werden hartelijk bedankt voor het perfect uitdragen van hun functie de afgelopen jaren!


Na nog enkele mooie woorden van Burgemeester en Pastoor kon de strijd om de koningstitel beginnen!


Petra Raven had een prachtige vogel geschilderd en zeven schutters gingen uiteindelijk voor de hoogste eer.


Na een behoorlijk aantal schoten was het geweerdrager Thom van Kan die rond de klok van 19.00 uur het beslissende schot loste en de vogel liet vallen. Samen met zijn aanstaande echtgenote Linda ter Beke zal hij het koningspaar van onze schutterij in 2022 vormen en kunnen genieten van een aantal mooie evenementen zoals het OLS in Meijel en Bondsschuttersfeesten in de regio.

 
Van harte gefeliciteerd!!