Aanmelden als Lid

De contributie bedraagt € 5,00 per maand. Leden onder 16 jaar en aspirant-leden zijn vrij van contributie. Na acceptatie door het bestuur, wordt kandidaat-lid, aspirant-lid. Na acceptatie wordt door het bestuur beslist of, en wanneer, aspirant-lid lid kan worden van de schutterij. Van het door de vereniging gestelde uniform is een borg verschuldigd van € 50,=. Indien het lid de vereniging binnen 5 jaar verlaat wordt deze borg eigendom van de vereniging. Het aanmelden bij de schutterij kan door het formulier dat is bijgevoegd in te vullen en te sturen aan onze secretaris. 

Secretariaat:
Jeroen Baetsen
van Itersonstraat 42
6166 XG Geleen

Download het formulier