Steun onze vereniging.
SponsorKliks, gratis sponsoren!

Bondschuttersfeest Amstenrade

Zondag 03 september j.l. werd er door de schutterij deelgenomen aan het laatste Bondschuttersfeest van dit schuttersseizoen in Amstenrade.

Ook hier werden er weer mooie prijzen behaald door de gehele schutterij, marketentsters, bordjesdrager, jeugdschutters en klaroenkorps.

De schietwedstrijden (op kogelvangers)werden helaas overschaduwd door een ongeval met een auto die vanaf de parkeerweide in volle vaart rakelings langs de mensen reed en tussen de menigte  tot stilstand kwam. Hierdoor werd uiteindelijk besloten de wedstrijd na de eerste ronde te staken.

Met A en B zestal werd er overigens weer 18 punten geschoten maar er werd dus niet meer gekaveld voor de prijzen.

Ondanks het hele gebeuren op de schietweide werd het in de tent toch nog gezellig en werd traditiegetrouw het seizoen afgesloten met het uit vele schutterijen samengestelde muziekkorps dat de tent nog één keer op de kop zette!

De behaalde prijzen:

Ereprijs beste defilé B klasse

2e prijs mooiste binnenkomen B klasse

Ereprijs mooiste uniformen

Ereprijs mooiste marketentsters

3e prijs beste bordjesdrager Fay Remmers

1e prijs Klaroenkorps 3e divisie 83 pt.

1e prijs jeugdschieten > 13 Joy Vroemen

1e prijs jeugdschieten 6-9 Fay Remmers

Schieten:

A zestal 18

B zestal 18


Bondschuttersfeest Meerssen
 

Zondag 27 augustus j.l. werd er deelgenomen aan het derde Bondsschuttersfeest georganiseerd door de schutterij St.Remigius te Meerssen.

Onder goede weersomstandigheden was het gezellig druk in de straten van Meerssen en was het zodoende een mooie optocht om te lopen.

Met een goed bezette schutterij behaalden we 1e prijzen voor binnenkomst/presentatie en defilé.

Terug op het terrein werd er deelgenomen aan de diverse wedstrijden en zeker niet zonder succes; Marketentsters, klaroenkorps en de jeugdige schutters met de luchtbuks vielen in de prijzen.

Onder de schietboom ging het ook voorspoedig: A, B en D schoten resp. 18,18 en 9 punten en mochten doorkavelen voor de prijzen.

Voor het eerst dit seizoen wist het A zestal geen prijs te behalen; in de kaveling op de kleintjes werd er helaas een bölke gemist waardoor men buiten de prijzen viel.

Het B zestal behaalde na vier ronden schieten een knappe 2e plaats en het D drietal pakte zelfs de 1e prijs in de D klasse, Chapeau!!

De prijzen op een rij:

1e prijs mooiste binnenkomen B klasse

1e prijs mooiste defilé B Klasse

2e prijs mooiste marketentstergroep

1e prijs Klaroenkorps 3e divisie 82,45 pt.

1e prijs jeugdschieten  >13 jaar  Joy Vroemen

2e prijs jeugdschieten 6-9 jaar Fay Remmers

2e prijs B-zestal ( Inge Peil, Kim Smeets, Jos Franssen, Marc Schmitz, Marco Kuiper, Sjeer Jorissen)

1e prijs D-drietal (Armand Kunkels, Luck Smeets, Frans Pluijmers)

 

Foto: schutterij Oirsbeek


Lei Dohmen Burgerkoning!

Op zondag 23 juli j.l. is het kastelein Lei Dohmen gelukt de vogel af te schieten tijdens het Burger- en kinderkoningsschieten van de schutterij HH. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen.

Dat uitgerekend Lei de vogel wist af te schieten is uniek want zijn partner Monique Wijnands is dit jaar aan de zijde van Jos Franssen koningin van de schutterij!

De middag werd geopend door het bestuur van de club van 50 die een door hen bekostigde trom overhandigden aan ons jongste lid Ryan Rutten die hier al het hele seizoen met veel enthousiasme op trommelt. 
Daarna had men nog een verrassing voor het succesvolle OLS zestal; zij kregen een prachtige grote zilveren “sjöt” met inscriptie als aandenken aan de prachtige 4e plaats  tijdens het OLS te Merkelbeek.
 
Hierna kon de strijd aanvangen op zowel de burgervogel als de kindervogel. Met de windbuks schoten een aantal jeugdigen zeer fanatiek om de titel “kinderkoning”.

Wie zou Dean Rutten opvolgen of zou hij dan toch zelf….??? Na een aantal ronden viel het vogeltje opeens uit de plaat en was Loucka Veugelers de trotse nieuwe koning! Loucka proficiat!!!

Bij de volwassenen werd het een helse strijd, de vogel bleek een hele taaie en het niveau van de schutters bleek toch niet zo hoog te zijn want er vielen nogal wat schoten buiten de ring te noteren…..

Na maar liefst 291 schoten was het dan toch zover, Lei Dohmen ging  onder de buks en met een scherp oog en vaste hand haalde hij het laatste stukje hout weg waardoor de vogel viel en hij onder groot gejuich de opvolger werd van Monique Verhoef-Heunen als trotse 40e Burgerkoning van Oud-Geleen!

 
Lei Dohmen en Loucka Veugelers 
Foto's Remy Nieste

ZLF Voerendaal

Na weer op adem te zijn gekomen van het grandioze feestweekend vorige week moesten we afgelopen zondag aantreden tijdens het Zuid Limburgs Federatiefeest, georganiseerd door St. Sebastianus uit Voerendaal.

Tijdens de openingsceremonie waren we ter ere van het succes op het OLS  als gehele schutterij uitgenodigd en tijdens het opmarcheren klaterde het applaus van de aanwezigen op ons neer…een kippenvel moment wat ook tijdens de optocht nog vaker zou voorkomen.

In de straten van “Voelender” was het gigantisch druk, rijen dik stonden de mensen te kijken.

Dit maakte het een mooie optocht om te lopen en doordat we bijna voltallig waren, en dan vooral ook  het muziekkorps, konden we een mooi geheel op de been brengen.

Het resulteerde niet in heel veel prijzen, wél zaten we in de klassementen er overal dicht tegenaan; zo haalde onze vaandrig Stephan Janssen een prachtige 3e plaats na loting.

Werden er dan geen prijzen behaald? Jawel: de marketentsters kregen een schitterende 5e prijs toebedeeld en het zestal dat al uitgebreid bewierookt was  maakte haar faam ook dit keer waar door weer 5 schietronden in de strijd te blijven; de 7e/8e prijs werd behaald, gedeeld met twee andere schutterijen.(Heerlen en Grevenbicht).

Al met al weer een geslaagde dag voor onze schutterij! 
 

 Foto: Remy Nieste

Wij zeggen dankjewel!!!
De 4e plaats met schieten op het OLS in Merkelbeek heeft heel wat los gemaakt in het (Oud) Geleense, maar ook zeker ver daarbuiten. 
De huldiging op het podium in Merkelbeek, de rondgang door het dorp met medewerking van Harmonie St. Cecilia uit Oud-Geleen, het feest dat hier op volgde, de aanwezigheid van het bondsbestuur St. Gerardus, schutters van andere schutterijen, supporters vrienden en bekenden. En als grote verrassing een delegatie van schutterij St. Johannes-St. Clemens Merkelbeek met in hun midden het winnende zestal van 2016. Daar bovenop de vele, vele felicitaties en reacties die we hebben mogen ontvangen via de diverse kanalen, maakt dat we oprecht trots zijn! 
Wij zeggen “DANKJEWEL” voor alle support en felicitaties.
Bestuur, leden en zestal Schutterij HH. Marcellinus en Petrus Geleen

 

Verslag van onze Keizer

OLS Merkelbeek

Met groot succes heeft de schutterij HH. Marcellinus en Petrus deelgenomen aan het OLS in Merkelbeek afgelopen zondag

Het schietzestal wist 6x18 punten feilloos te schieten en mag komende zaterdag met 41 andere schutterijen aantreden voor de finale-kaveling om “Den Um”.

Twee jaar geleden in Maasniel werd dit ook al behaald, toen met een 16e plaats als resultaat.

Ook op andere gebieden was de schutterij succesvol, mooie klasseringen en drie prachtige prijzen: 2e prijs gehele schutterij beste houding optocht, 3e prijs mooiste koningspaar Jos en Monique en last but not least de 1e prijs voor de mooiste Keizer, Frans Pluijmers, die deze prijs alweer voor het zesde jaar op rij behaald!

Ondanks de af en toe lastige wind bleven de schutters ijzig kalm en schoten de eerste 36 punten naar beneden. Hierna volgden nogmaals vier ronden die volgeschoten werden en toen werd de wedstrijd voor deze dag gestaakt met nog 42 schutterijen zonder misser.

Komende zaterdag hopen we weer hoge ogen te gooien tijdens de voortzetting van de schietwedstrijd maar er zijn nog genoeg goede concurrenten in de strijd!

We wensen Marcel, Raymond, Remy, John, Coen en Jeroen veel succes!!

Video verslag L1 

 

Foto: Remy Nieste


Bondsfeest Klimmen

Zondag 28 mei vond het eerste Bondsschuttersfeest  van de schuttersbond Gerardus plaats in Klimmen met deelname van 20 schutterijen.

De warmte speelde een grote rol tijdens dit feest, de optocht werd gelukkig iets ingekort waardoor het toch nog goed te doen was.

Voor het koningspaar Jos Franssen  en Monique Wijnands was het de vuurdoop, ze stonden er prachtig op en dat vond ook de jury want Monique behaalde de 1e prijs als mooiste koningin!

Onder de schietboom lukte het ook uitstekend; het A zestal, B zestal, C zestal én het D drietal schoten de punten feilloos en mochten allen verder schieten in de kaveling voor de prijzen!

Uiteindelijk vielen alle teams in de prijzen, een resultaat waar we terecht heel trots op kunnen zijn!

De prijzen op een rij:

1e prijs mooiste koningin, Moninque Wijnands

1e prijs mooiste uniformen

1e prijs jeugdschietwedstrijd met de luchtbuks, Joy Vroemen

2e prijs beste houding optocht B klasse

1e prijs schieten B zestal  18, 18 pt.

2e prijs schieten C zestal  18, 17, 18, 17 pt.

4e prijs schieten A zestal  18, 18, 18, 18, 18, 17 pt.

2e prijs schieten D drietal  9 en 8 pt.


Jos Franssen Koning!

Zondag 07 mei is het Jos Franssen gelukt om zich voor de tweede keer tot koning van de schutterij HH. Marcellinus en Petrus te schieten, in 2007 was Jos ook al eens Koning!

Als koningin zal Jos vergezeld worden door  Monique Wijnands, bekend als kasteleinsvrouw van café de Pesch te Oud-Geleen

Nadat in de morgen uren al de H.mis in de kerk van Oud-Geleen werd bezocht en de overleden leden herdacht werden op het kerkhof werd er ‘s middags koers gezet richting het nog regerend koningspaar Henri en Tine Janssen in de Lierbeek.

Na enkele consumpties te hebben genuttigd werd er afgemarcheerd richting schuttersweide te Daniken waar er allereerst nog enkele plichtplegingen dienden te worden  verricht, en niet de minste!

Vaandrig Wolfgang Stenzel neemt na 18 jaar afstand van deze functie en zal als officier verder gaan. Zijn opvolger zal zijn Stephan Janssen,( overigens géén familie van een van zijn  illustere voorgangers Martinus “Jeu” Janssen) die van erecommandant Sjraar Cox de vlag overgedragen kreeg. Stephan veel succes in je nieuwe functie binnen de schutterij!


 

 

Hierna was er ook nog de benoeming van een nieuw erelid, Rob Cleber die na vele jaren stopt als geüniformeerd lid maar als erelid aan de schutterij verbonden blijft!


 

Toen kon de strijd beginnen! Uiteindelijk ging die tussen acht schutters die er vol voor wilden gaan. Jos Wouters raakte de plaat met het 160e schot dusdanig dat er nog slechts twee stukjes hem vasthielden en de wind er steeds meer vat op kreeg.Het leek de ideale kans voor Henri Janssen om zijn koningsschap een jaar te verlengen maar helaas…. zijn schot was niet raak en de houten vogel bleef maar fladderen in de wind.

Jos Franssen bleef rustig  en schoot met het 162e schot de vogel naar beneden en bekroonde zich hiermee tot koning van de Oud-Geleense schutterij in 2017.

Erecommandant Cox en Erekolonel pastoor Quaedvlieg hingen Jos de zilveren platen om de schouders waar hij een jaar lang als koning mee zal mogen paraderen tijdens de diverse schuttersevenementen.

Jos en Monique van harte gefeliciteerd en veel succes!


 

 
Meer foto's vind u op onze facebookpagina: Foto's Koningschieten

Naar Rome met het OLS

Zoals enkelen wel zullen weten hebben Jos en Jos (Franssen en Wouters) een reis naar Rome gemaakt met het OLS. Zij zullen voor onze vereniging het vaandel laten zegenen door de Paus.

Via deze link kun je meer foto's van onze mannen vinden:

https://www.grenslandactueel.com/2016/11/15/schutters-op-bezoek-paus-fotos


En via deze link kun je het gehele verslag van Jos & Jos downloaden:

Verslag Reis Rome


Heren bedankt.